Prof. Dr. Sebahat Genç

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Medlife

Doktor Hakkında

 • 1967 yılında İstanbul’da doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Bir yıl Rize-Çayeli’nde mecburi hizmet yaptıktan sonra 1992 yılında İzmir Dokuz Eylül  Üniversitesi’nde Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı. 
 • 1997 yılında Göğüs Hastalıkları uzmanı oldu. 
 • 2002 yılına kadar uzman hekim olarak görev yaptıktan sonra 2002 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 
 • 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör ünvanını aldı. 
 • 2012 yılında YÖK bursu ile Stanford Üniversitesi- Kaliforniya-ABD’de Uyku Merkezinde gözlemci olarak bulundu. 
 • 2010 yılından bu yana Uykuda Solunum Bozuklukları alanında çalışmalar yapmaktadır. 
 • 2016 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Profesör ünvanı ile çalışmaya başladı. 
 • 2022 Temmuz ayında aynı üniversiteden emekli oldu. 
 • Türk Toraks Derneği’nde aktif görev almış, Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Yürütme kurulunda yer almıştır.
 •  Hava kirliliği ve iklim krizi ile ilgili çalışmalar yapmakta ve halen Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Yürütme kurulunda çalışmalarına devam etmektedir. 
 • Ayrıca Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesidir.

Bilimsel yayınları:

 1. Ozge Oral Tapan, Sebahat Genc, Kemal Can Tertemiz, Aylin Ozgen Alpaydin, Oya Itil, Leyla
  Iyilikci Karaoglan. The effect of Oxygen application with nCPAP for the prevention of
  desaturation during EBUS TBNA. DOI: 10.22541/au.160253822.21606292/v1
 2. Balci DD, Celik E, Genc S, Çelik MM, Inan MU. Impaired Pulmonary Function in Patients with
  Psoriasis. Dermatology. 2016;232(6):664-667. doi: 10.1159/000456032. Epub 2017 Feb 23.
 3. Genç S, Tuncel E, Savaş N, Demirköse M, Dikmen N. What is the clinical significance of mixed
  apnea in patients with obstructive sleep apnea: a retrospective study. Acta Medica Mediterranea,
  2014, 30: 523
 4. Yüce A, Yücesoy M, Genç S, Sayan M, and Uçan ES. Serodiagnosis of tuberculosis by enzyme
  immunoassay using A60 antigen. Clinical Microbiology and Infection, July 2001; 7 (7): 372-76.
 5. Akoglu S, Topacoglu H, Karcioglu O, Cimrin AH. Do the residents in the emergency department
  appropriately manage patients with acute asthma attack? A study of self-criticism. Adv Ther. 2004
  Nov-Dec;21(6): 348-56
 6. Akoglu S, Ucan ES, Çelik G, Şener G¸ Sevinc C¸ Kılınç O, İtil O. Endobronchial metastases
  from extrathoracic malignancies. Clinical & Experimental Metastasis 2005; 22: 587-91
 7. Seyfeli E, Guler H, Akoglu S, Karazincir S, Akgul F, Saglam H, Seydaliyeva T, Yalcin F. Right
  ventricular diastolic abnormalities in rheumatoid arthritis and its relationship with left ventricular
  and pulmonary involvement. A tissue Doppler echocardiographic study. Int J Cardiovasc Imaging.
  2006; 22: 745-754
 8. Karazincir S, Balcı A, Seyfeli E, Akoglu S, Babayiğit C, Akgül F, Yalçın F, Eğilmez E.
  Assesment of main pulmonary artery diameter in normal subjects by computed tomography. Diag
  Interv Radiol, 2008 Jun;14(2):72-4
 9. Inandı T, Özer C, Akdemir A, Akoğlu S, Babayiğit C, Turhan E, Sangün Ö. Violence,
  Psychological Features and substance use in High School Students in Hatay; a Crossectional
  Study. Medical Journal of Trakya University (Balkan Medical Journal). 2009;26(3):189-196
 10. Okuyucu Ş, Akoğlu E, Babayiğit C, Akoğlu S, Dağlı Ş. Ex vivo tracheal mucociliary clearance in
  rats: comparisons of nebulisation versus irrigation with ringer lactate and saline solutions. Journal
  of Otolaryngology- Head& Neck Surgery. 2009 Aug;38(4):422-6.
 11. Erden ES, Genc S, Motor S, Üstün İ, Ulutaş KT, ve ark. Investigation of serum bisphenol A,
  vitamin D, and parathyroid hormone levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome.
  Endocrine 2014 March;45(2):311-318
 12. Ozbakış Akkurt BÇ, Doğru S, Koyuncu O, Davarcı I, Genç S. The relationship between disease
  severity and predctors of dıffıcult ıntubatıon ın patıents wıth obstructıve sleep apnea syndrome.
  Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 67
 13. Bodur H, Savran Y, Koca U, Kılınç O, Albayrak S, İtil O, Akoğlu S. Legionella pneumonia with
  acute respiratory distress syndrome, myocarditis and septic shock successfully treated with
  Drotrecogin Alpha (activated). Eur J Anaesthesiol. 2006 Sep; 23(9): 808-10.
 14. Incecik F, Onlen Y, Sangun O, Akoglu S. Probable montelucast induced hepatotoxicity in a
  pediatric patient: case report. Ann Saudi Medicine. 2007 Nov-Dec; 27(6):462-3
 15. Oksuz H, Tamer C, Akoglu S, Duru M. Acute angle closure glaucoma precipitated by local
  tiotropium absorbtion. Pulmonary Pharmacology & Theurapeutics. 2007;20(6):627-8
 16. Ceylan E, Doruk S, Genc S, Ozkutuk AA, et al. The role of molds in the relation between indoor
  environment and athopy in asthma patients. JRMS 2013 Dec;18(12):1067-73
 17. Seyfeli E, Akoğlu S, Karazincir S, Akgül F, Seydaliyeva T, Yalçın F, Duru M. Giant left atrium
  mimicking a right thoracic mass: case report. J Am Geriatr Soc 2006 Jan; 54(1):183-4 (32,5 puan
 18. Akoğlu E, Seyfeli E, Akoğlu S, Karazincir S, Okuyucu Ş, Dağlı AŞ. Retropharyngeal hematoma:
  As a rare complication of anti-coagulant therapy. Ear&Nose Throat Journal. 2008 Mar;87(3):156-
  9
 19. Erden ES, Babayiğit C, Davran R, Akın M, Karazincir S, İsaoğulları N, Demirköse M, Genc S.
  Papillary thyroid carcinoma with lung metastasis arising from dyshormonogenetic goiter: A case
  report. Case Reports in Medicine 2013; DOI:10.1155/2013/813167
 20. N Dikmen, S Genç, A Akçay. Evaluation of right heart functions by echocardiography and tissue
  Doppler imaging echocardiography in obese and non-obese patients with obstructive sleep apnea.
 • Cukurova Medical Journal, 2020, Cilt 45 , Sayı 4, Sayfalar 1291 – 1301
 1. Genç S, Akpınar O, Akkoçlu A, Uçan ES, Çımrın, Şen M. Kemoterapi komplikasyonu olarak
  gelişen nötropeninin tedavisinde G-CSF’in araştırılması. Solunum 1993;18: 289-294
 2. Çımrın A.H., Genç S., Musal B., Köse T., Akkoçlu A.. İzmir ilinde hekimlerin bronşial astma tanı
  ve tedavisindeki yönelimleri. Solunum 1994; 19: 151-157
 3. Genç Akoğlu S, Sayan M, Uçan ES, Yüce A, Kılınç O, Yuluğ N. A60’a karşı IgG, IgM ve
  IgA’nın tüberkülozun serolojik tanısındaki değeri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999; 47(2):179-
  188
 4. Uçan ES, Kıter G, Abadoğlu Ö, Karlıkaya C, Akoğlu S, Bayındır Ü. Thoracic manifestations of
  Behçet’s disease: Reports of the Turkish Authors. Turkish Respiratory Journal, August 2001; 2(2):
  39-44 (24,5 puan)
 5. Sayan M, Genç S, Yüce A, Uçan ES, Yuluğ N. Astım kronik obstrüktif akciğer hastalıklı
  bireylerde pnömokokkal kapsüler polisakkarit aşısına karşı oluşan IgG ve IgG 2 antikor yanıtları.
  Mikrobiol Bult 2001;35: 91-96
 6. Sayan M, Kılınç O, Yüce A, Uçan ES, Genç S. Toplum kökenli pnömoni tanısı alan hastalarda
  atipik pnömoni etkenlerine karşı seropozitifliğin araştırılması.. Mikrobiyol. Bült. 2003, 37: 247-
  253
 7. Sayan M., Genç S., Yüce A., Uçan E.S., Yuluğ N.. İnfluenza Virus Aşısı İle Aşılanmış Bireylerde
  ELISA İle Serokonversiyonun Gösterilmesi. İnfeksiyon Dergisi 2005, 19(1):25-29
 8. Akoğlu S, Uçan E. S., Çelik G., Şener G., Sevinç C., Kılınç O., İtil O. Bronkoskopi sırasında
  saptanan trakeobronşial anomali ve varyasyonlar. Toraks Dergisi. Ağustos 2006; 7(2): 84- 87
 9. Karazincir S, Akoğlu S, Güler H, Balcı A, Babayiğit C, Eğilmez E. Semptomsuz ve sigara
  içmeyen romatoid artritli hastalarda erken dönem akciğer tutulumunun yüksek rezolüsyonlu
  bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2009; 57(1): 14-21
 10. Turhan E, İnandı T, Özer C, Akoğlu S. Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı, şiddet ve bazı
  psikolojik özellikler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2011;9(1):33-44
 11. Doğru S, Kanat F, Özer F, Maden E, Akoğlu S, Babayiğit C. Bilinen risk faktörlerine bağlı astım
  ataklarına duyarlılık ile hasta yaşı arasındaki ilişki. Türk Toraks Dergisi 2013; 14:141-8
 12. Erden EŞ, Yengil E, Tuncel E, Kayım Bilgiç H, Demirköse M, Motor S, Genç S. Obstrüktif uyku
  apne sendromu ile ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Clinical
  and Experimental Investigations 2013; 4 (4): 492-496
 13. Turkish Mesothelioma Working Group.( Metintaş M, Batırel HF, Zamani A, Yılmaz Demirci N,
  Saygı A, Kara V, Ak G, …. Genç S….) Malign Plevral Mezotelyoma Türkiye Standartlar
  Rehberi. Eurasian J Pulmonol 2015; 17(Suppl 1): S1-S21
 14. Oral Tapan Ö, Genç S, Tapan U, Özgen Alpaydın A, İtil BO. İzmir İlindeki Göğüs Hastalıkları
  Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisine Yaklaşımları. J Turk Sleep
  Med 2016;3:14-19
 15. Genç S, Uçan ES, Bahar H, Akkoçlu A, Çımrın AH. Rifampisine bağlı trombositopeni.
  Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1994; 42(2):145-146 Akoğlu S, Babayiğit C, Karazincir S, Balcı A,
  Hanta İ. TNF alfa antagonisti kullanımına bağlı tüberküloz plörezi gelişen bir ankilozan spondilit
  olgusu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2008; 56(4): 448-452
 16. Karazincir S, Babayiğit C, Balcı A, Akoğlu S, Seyfeli E, Sunbas H. Bronşiektazili bir hastada
  gecikmiş tanı: Swyer-James / MacLeod Sendromu. Solunum.2007;9(1):  55-57
 17. Akoglu S, Kaya H, Seyfeli E, Babayigit C, Akgül F, Karazincir S, Asilyörük S. The Effectiveness
  of Long-term Inhaled Iloprost in Addition to Oral Sildenafil Treatment in Severe Pulmonary
  Hypertension Associated with Sickle Cell Disease Turkish Respiratory Journal 2007; 8(1): 23- 26
 18. Akoglu Genç S, Özer B, Babayiğit C, Balcı A, Karazincir S, Dikmen N. A Case Of Allergic
  Bronchopulmonary Aspergillosis With Atypical Clinical Presentation. Astım Allerji İmmünoloji
  Dergisi 2012;3: 149-152.
 19. Genç S, Kayım Bilgiç H, Okuyucu EE, Dikmen N, Duman T. Obstrüktif Uyku Apnesi
  Semptomlarıyla Başvuran Bir Sekonder Narkolepsi Olgusu. J Turk Sleep Med 2016;3:23-5
 20. Ali Alkan, Deniz Kayıs, Serkan Yasar Celik , Selcuk Uylas , Suzan Demir Pektaş, Ozge Oral
  Tapan, Ozan Gokdogan, Gorkem Turkkan, Sebahat Genc¸ and Ozgur Tanrıverdi. Management of
  a glottic squamous cell carcinoma with cutaneous metastasis. J Oncol Pharm Practice 2020, Vol.
  26(6) 1495–1498
 1.