Radyoloji

Radyoloji Nedir?

Radyoloji, hastalıkların tanı sürecinde ses, radyo dalgaları ve X işınları ile görüntüleme teknolojilerini kullanan, tedavi sürecinde görüntüleme teknikleri eşliğinde invaziv prosedürler içeren tıbbın son derece geniş kapsamlı dallarından biridir. Yaptığı çalışmalar ile diğer tüm branşlara destek olan radyoloji, hastaları etkileyen pek çok tıbbî kararın hayatî bir bileşeni konumunda yer almaktadır. Radyoloji iki ana bölümden oluşmaktadır:

 1. Tanısal Radyoloji (Diagnostik Radyoloji) Tanısal radyoloji, hastalık belirtilerini tespit etmek ya da alınan ilaçların tedaviye ne oranda yanıt verdiğini kontrol edebilmek için faydalanılan alt birimdir.

En sık kullanılan ve kliniğimizde yer alan tanisal radyoloji testleri şunlardır

 • Ultrasonongrafi
 • Doppler Ultrasonografi
 • Röntgen
 1. Tedavi ve Girişimsel Radyoloji

Tedavi ve girişimsel radyoloji, açık cerrahi operasyon uygulanmayan hastalıkların tedavisinde minimal invaziv prosedürler için görüntü rehberliği sağlayan sistem olarak tanımlanmaktadır. Ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile tıbbî prosedürleri yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. Tedavi ve girişimsel radyoloji, genellikle damarlarda tıkanma, sırt ağrıları, böbrek ve karaciğer problemleri, kanser, tümör, rahim fibroidi gibi hastalıklarni tedavisinde etkin role sahiptir. Bu tür tedaviler, geleneksel operasyonlara göre daha az rıs’li, daha az ağrılı olmakta ve iyileşme süresini kısaltmaktadır. Tedavi ve Girişimsel Radyoloji prosedürlerine örnekler:

 • Meme biyopsisi.
 • İğne biyopsileri,
 • Köpükle varis tedavisi
 • RF ablasyon ile varis tedavisi tanı ve tedavi planlaması konusunda radyolojide kullanılan birtakım yöntemler mevcuttur.

Bu yöntemlerin temel amacı hastalığın doğru tanısının konması sürecinde yardımcı olacak sonuçlara ulaşmaktır. Kliniğimizde radyolojide kullanılan görüntüleme yöntemleri şunlardır: Ultrason: Radyoloji ile görüntüleme yöntemleri arasında ses dalgalarının kullanıldığı yöntemdir. Üriner sisteme ait faaliyetleri, jinekolojik incelemeler, kain içi organlar gibi pek çok bölgede yapılan incelemede bu yöntem kullanılmaktadır. Bu inceleme yöntemi, hasta sağlığı açısından herhangi bir zarar oluşturmaz. – X Işını Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri Röntgen: Vücut yapılarının ve özellikle kemiklerin, röntgen ışınları (X ışınları) kullanılarak görüntülenmesi yöntemidir. Panaromik röntgen: Diş ve ağız hastalıkları alanı için tercih edilen, ağız içinin tam anlamı ile görüntülendiği radyoloji yöntemidir. Tedavi öncesinde planlamaların mümkün hale getirilebilmesi için birçok doktor tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulan bir görüntüleme yöntemidir.

Radyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Kemik ve akciğer hastalıklarının teşhisinde,
 • Yaralanmalar ve acil tıpta,
 • Meme hastalıklarında,
 • Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde,
 • Hamilelik takibinde,
 • Yumuşak doku ve iskelet sistemi hastalıklarının teşhisinde,

Omurga, omurilik, beyin, baş, boyun, bel, nöroradyoloji gibi sinir sistemi kontrollerinde, karın, batın, meme, yumuşak doku lezyonlarının görüntülenmesinde jinekolojik ve pediatrik hastalıkların incelemesinde kullanılır.

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin Biz Sizi Arayalım


  Radyoloji Doktorlarımız