Ortopedi

Ortopedi ve Travmatoloji

Günlük yaşam faaliyetlerimizde en önemli rolü kas-iskelet sistemini oluşturan başlıca yapılar; kemikler, kaslar, eklemler, bağlar, tendonlar ve sinirlerdir. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, kas-iskelet sisteminde gelişen hastalıkların ve yaralanmaların tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu için hizmet vermenin yanı sıra kas-iskelet sistemini hastalıklardan ve yaralanmalardan korumayı amaçlamaktadır.

Medlife Tıp Merkezi Ortopedi Ve Travmatoloji alanında hastalarımıza modern tıbbi görüntüleme yöntemleri ve tıbbi teknolojiler kullanılarak tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gibi tıbbın diğer alanlarıyla koordineli çalışan Ortopedi ve Travmatoloji oldukça geniş bir alanda faaliyet göstermektedir, tıbbın ve teknolojinin ilerlemesine paralel olarak kendi içinde de özel alt dallara ayrılmıştır. Bu dalların her biri ayrı özellikler, teknikler ve tecrübeler gerektirmektedir:     

           

Travmatoloji: Travma; düşme, spor yaralanması, iş kazası veya trafik kazası gibi etkenlerle çoğu zaman bir sürpriz ile karşımıza çıkar. Meydana gelen hasar, travmanın şiddetine göre, basit bir yumuşak doku ezilmesinden büyük kemiklerde parçalı kırıklara kadar değişebilir.

            Artroskopi ve Spor Yaralanmaları (Diz, Omuz, Ayak Bileği, El Bileği ve diğer eklemler) Artroskopi’nin kelime anlamı eklemin bir kamera yardımı ile görüntülenmesidir. Artroskopik yöntemlerin gelişmesi, günümüzde cerrahi işlemlerin eski açık ameliyatlara kıyasla çok daha az yumuşak doku hasarı ile yapılabilmesini bu sayede hastanın ameliyat sonrası günlük yaşamına daha az ağrıyla ve daha kısa sürede dönüşünü sağlamaktadır.

Artroplasti; Eklemlerin kıkırdak hasarı ile sonuçlanan hastalıklarında (osteoatrit) özellikle kalça, diz, omuz gibi büyük eklemlerde kıkırdak yüzeylerin protez (özel plastik, seramik ve metal kombinasyonlarından oluşabilen) veya biyolojik materyallerle yenilenmesi ya da tamir edilmesi konuları ile ilgilenir.

            Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Son yılların en çok gelişen alt dallarından olan ayak ve ayak bileği cerrahisi ayak ve ayak bileğinin, ayak parmaklarının dejeneratif hastalıkları,  spor yaralanmaları,  kırıkları, bağ yırtılmaları, kıkırdak yaralanmalarının tedavisi ile uğraşmaktadır.

            El ve Üst ekstremite Cerrahisi ve Mikrocerrahi; el, el bileği, önkol  ile ilgili sorunları bulunan hastaların tanı ve tedavilerinin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanmasını modern teknik yöntemler kullanarak sağlar ve mikro cerrahi gerektiren durumlarda ise bu yöntemi kullanır.             Omuz ve Dirsek Cerrahisi Omuz ve dirseğin artrozları, rotator kılıf hastalıkları tekrarlayan çıkıklar, aşırı kullanıma veya travmaya bağlı hastalıklarının artroskopik ve açık cerrahi yöntemlerle tedavisi ile ilgilenir

Çocuk Ortopedisi ve Travmatolojisi; 16 yaş altı çocukların doğumsal kalça çıkığı, çarpık ayak, serebral paralizi (doğum sırasında ya da doğum sonrası herhangi bir nedenle beynin hasar görmesi sonucu oluşan motor ve bazı durumlarda mental bozukluk), doğumsal deformiteler (yapısal bozukluklar), düztabanlık, tümörler, gelişimsel bozukluklar ve kırıklarının takip ve tedavisi ile ilgilenir.

            Omurga Cerrahisi (Spinal Cerrahi); Omurganın doğuştan veya sonradan olmuş yana eğrilikleri (skolyoz), öne eğrilik veya kifoz (kamburluk) ile Schuermann kifozu, spondilolistezis, spinal stenoz ve omurganın yaşlanması ile ortaya çıkan dejeneratif (kireçlenmeye bağlı ) sorunlar, ankilozan spondilit, osteoporoza(kemik erimesi) bağlı kanburluklar ve kırıkların tedavisi ile ilgilenir. Kazalara bağlı omurga yaralanmaları sonucu oluşan vertebra kırık ve çıkıklar, omurganın her türlü enfeksiyonları, omurgayı tutan tümörler ve bunların tedavisi omurga cerrahisinin alanına girmektedir.

            Ortopedik Onkoloji; Hareket sistemindeki kemik, kas ve yumuşak dokuları tutmuş olan iyi ya da kötü huylu tümörlerin tedavisiyle ilgilenen ortopedi dalıdır.

Bütün bunlara ilave olarak son yıllarda rejeneratif tıp (PRP, kök hücre vb.)  ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da kas iskelet sistemi hastalıklarının ve yaralanmalarının, sportif yaralanmaların tedavisinde ve iyileşme sürelerinin kısaltılmasında bazen de ameliyat ihtiyacının geciktirilmesinde önemli bir yer teşkil etmeye başlamıştır. Trombositten zengin plazma ( PRP ) doku fonksiyonlarını korurken, ağrıyı azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılan, hastanın kendi kanından elde edilen trombositten zengin bir kan ürünüdür. Amaç hasarlı bölgeye trombositten zengin plazmayı vererek iyileşme sürecinin doğal evrelerinin oluşmasını sağlamak ve hızlandırmaktır. Kişinin kendi kan ürünleri kullanıldığı için uygun şekilde uygulandığında yan etkileri ve komplikasyon oranı son derece düşüktür.

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin Biz Sizi Arayalım


    Ortopedi Doktorlarımız